תכנית מחנה “מנהיגות” איר לעולם” מחנה קיץ למנהיגות

עמותת יאיר לעולם מפעילה מחנה קיץ בנושא מנהיגות” כתות: ו’ עד י’.pic_a
תכנית המחנה: מעשי חסד, עזרה לנכים, ביקור ילדים חולים בבתי חולים, פעילויות בבתי אבות, אריזות חבילות מזון לנזקקים, חיזוק נפגעי טרור ועוד….
במחנה ברמת בית-שמש קיימת הפרדה בין בנים לבנות. העמותה מתכננת להתרחב לקהילות רבות בארץ בעתיד. מחנה הקיץ מבוסס על פעילויות חינוכיות וחברתיות. קיימים שעורים יומיים, ימי חסד, טיולים, שחיה, אמנות ספורט ורכישת ניסיון “במנהיגות” ע”י התנסות במצבים שונים.
המחנה נבנה על יסודות של תורת חסד.