סמינרים

עמותת “יאיר לעולם” מאתרת חניכים מכיתות ח’ המחפשים משמעות ומעוניינים לשנות חייהם של אחרים, בהנחה שלנערים בגיל זה קיימים הפוטנציאל והמוטיבציה להיות pic_dקשובים לצרכי הקהילה.  הסמינרים יקנו אחריות, ערכי מוסר ובעיקר את עקרונות
המנהיגות.