להיות מתנדב

דברים שצריך לבצע לפני עשיית חסד או התנדבות

  • לדעת מהי משמעות ההתנדבות בשבילך
  • דע מה אתה רוצה לתת
  • דע למה אתה יכול להתחייב
  • דע מהן ההזדמנויות – חפש אותן
  • דע מי מתנדב – איפוא ומדוע